De leonardoschool: ruimte voor talenT

Op de Leonardoschool bieden we voltijd onderwijs aan hoogbegaafde kinderen. Ons onderwijs is afgestemd op de vaardigheden, talenten en leerbehoeften van hoogbegaafden: iets waar het reguliere basisonderwijs voor sommige kinderen in tekortschiet.

✓ Uitdagend en zinvol voltijd hoogbegaafden onderwijs
✓ Kleine klassen
✓ Verrijkend en verdiepend onderwijsprogramma
✓ Warme en veilige leeromgeving
✓ Weer met plezier naar school!

Waarom de leonardo?

Goed onderwijs is uitdagend en zinvol, zet aan tot denken en lokt nieuwsgierigheid uit. Op de Leonardoschool behoren deze aandachtspunten tot de dagelijkse praktijk, passend bij de leergierige aard van veel hoogbegaafde kinderen. Door naar school te gaan in een omgeving die de lat op de juiste hoogte legt voor elk kind, komt er ruimte om talenten volledig te ontplooien. Hier voelen hoogbegaafde kinderen zich thuis en vinden ze aansluiting met andere kinderen in denk- en werkwijze. Zo creëren we ruimte om te groeien waarin motivatieproblemen en/of onderpresteren opgelost kunnen worden.

Neem een #kijkjeindeklas op onze socials
@leonardoschooldordrecht

Scroll naar boven